Algemene Voorwaarden en Gedragsregels van Round Hill BV

Dit zijn de algemene voorwaarden en gedragsregels van Round Hill BV, gevestigd te Mijlweg 53 D – 1 te Dordrecht voor skiles en snowboardles en aanverwante trainingen.

 1. Een seizoen loopt van 1 september – 31 mei van het volgende kalender jaar.
 2. Alle lessen/trainingen zijn inclusief materiaal; je kunt uiteraard zelf ski- of snowboard schoenen meenemen. Bij gebruik van eigen materiaal wordt geen korting gegeven op de prijs.
 3. Alle prijzen zijn per persoon / maximaal 6 personen per uur, per baan, voor volwassenen en 4 kinderen per uur, per baan, in de leeftijd van 3 t/m 5 jaar, tenzij anders staat aangegeven cq nadrukkelijk schriftelijk is over-eengekomen.
 4. Alle lessen/trainingen/cursussen moeten altijd vooruit betaald worden, of dit nu bij online boeken of aan de balie bij Round Hill BV is.
 5. Bij online reserveren/boeken heb je in beginsel recht op een bedenktijd van 14 dagen waarin je kunt annuleren en je betaling terug krijgt met aftrek van administratiekosten die door Round Hill BV zijn gemaakt. Annulering dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een email naar [email protected] of te bellen en met een medewerker contact te hebben. Een voicemail bericht inspreken is geen geldige annulering. Voor annulering korter dan 24uur voor aanvang van een les/training/cursus geldt geen terugbetalingsrecht. Voor annulering van arrangementen gelden separate annuleringsvoorwaarden die specifiek bij de arrangementsboeking worden afgesproken.
 6. Indien korter dan 24uur van tevoren een les/training/cursus wordt afgezegd, zal de desbetreffende les/training/cursus volledig in rekening worden gebracht.
 7. Alle geboekte lessen/trainingen/cursussen zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Per persoon kan één introductieles/training worden afgenomen.
 9. Trainingstegoeden worden niet gerestitueerd, met uitzondering bij online reserveren binnen de bedenktijd. Trainingstegoeden kunnen niet worden meegenomen naar het volgende seizoen, met uitzondering van de maandabonnementen waarin een afwijkende periode nadrukkelijk is overeengekomen.
 10. Een privé les is een les met 1 persoon (1/2 uur) of 2 (heel uur) personen. Groepslessen/trainingen zijn met 3 tot 6 personen per uur. Round Hill BV spant zich in om de indeling van een groepsles met personen van hetzelfde ski- of snowboard niveau te vergewissen, maar kan dit niet garanderen.
 11. Round Hill BV doet haar uiterste best om alle gereserveerde trainingen doorgang te laten vinden. Echter, wanneer je slechts alleen of met twee of drie personen training krijgt van één leraar zijn de kosten voor ons hoger dan de opbrengsten. Daarom behouden wij in dat geval ons het recht voor om de afspraak te verzetten. Uiteraard nemen we hierover tijdig contact met je op.
 12. Over de afspraken van je trainingen en al onze diensten die daarmee verband houden ontvang je een persoonlijke e-mail.
 13. Wij verzoeken je vriendelijk om je eerst te melden bij onze receptie, wanneer je ons voor het eerst bezoekt. Graag nemen wij dan je gegevens op en verdere afspraken met je door. Daarna stellen wij het ski- of snowboardmateriaal optimaal voor je af.
 14. Skiën en snowboarden brengen risico’s met zich mee en ook de daaraan gerelateerde trainingen. Denk daarbij aan de volgende zaken:
 • Drink geen alcohol voor de training en hou ook met eventuele medicatie hiermee rekening!
 • Een goede basisconditie helpt om blessures te voorkomen.
 • Het wordt aanbevolen een lange broek en een shirt met lange mouwen te dragen tijdens de lessen.
 • Bij skifit trainingen wordt aanbevolen goed sportschoeisel te dragen.

Wij doen er op onze beurt alles aan om het risico op blessures zo veel mogelijk te beperken. Mocht er onverhoopt toch tijdens onze trainingen een blessure ontstaan, dan is dit voor je eigen risico. De financiële gevolgen van een blessure dienen geheel door jezelf te worden gedragen, tenzij Round Hill BV valt toe te rekenen dat de blessure is ontstaan door onze opzet of grove schuld.

 1. Het is niet toegestaan eigen consumpties bij ons te nuttigen. Indien je iets mist in ons assortiment, laat het ons dan weten! Een volgende training proberen wij je favoriete consumptie op voorraad te hebben.
 2. In situaties waarin de voorwaarden en gedragsregels niet voorzien, beslist de directie.
 3. Deze voorwaarden en gedragsregels zullen regelmatig worden aangepast en aangevuld. Onder meer voor de aan te bieden arrangement, reizen, verhuur en verkoop van materiaal en andere artikelen zullen nog nadere voorwaarden door Round Hill BV worden opgesteld. Nieuw opgestelde voorwaarden komen in de plaats van de eerder gepubliceerde voorwaarden en gelden vanaf het moment dat zij worden kenbaar gemaakt. Dit kan gebeuren door plaatsing op roundhill.nl en /of opgehangen ter kennisgeving bij Round Hill BV aan de Mijlweg in Dordrecht.

Directie Round Hill BV
Dordrecht, 1 september 2016